Start 2019-02-21T16:15:46+00:00

DIN EXTERNA IT-AVDELNING

Hos oss på Topscore får du alltid snabb, kunnig och personlig service.

Vår målsättning är att du ska kunna få hjälp så snart som möjligt när du hör av dig till oss.

Vi erbjuder företag ett brett utbud av tjänster och produkter från ledande leverantörer.

Klicka på ikonerna till höger för att läsa mer.

PARTNERS

Information om fördjupat samarbete

Sedan en tid tillbaka har Topscore AB och Crossnet AB samarbetat kring en rad IT-lösningar.
Då samarbetat slagit väl ut och vi ”funnit varandra” värderingsmässigt, har vi beslutat att fördjupa samarbetet och bit för bit slå ihop våra verksamheter. Vår förhoppning är att vi med detta skall kunna stärka vårt erbjudande till dig som kund och öka servicenivån ännu mer.

Topscore AB startades 2002 med målsättning att alltid erbjuda sina kunder snabb och kompetent service och support, att hålla beslutsvägarna korta och skapa arbetsglädje för medarbetare. Det har varit mycket viktigt att skapa långsiktiga relationer med kunderna. Att alltid ha kundens bästa i sikte har kommit att bli ett signum för Topscore.

Crossnet har verkat i branschen i snart 25 år och har mer än 1300 kunder, däribland både välrenommerade företag, statliga myndigheter och ideella organisationer.

Crossnet har överlevt både IT-bubblan och finanskriser. Crossnets värderingar genomsyrar hela organisationen där nära och långsiktiga relationer till kunder, partners och kollegor alltid har varit viktigt. Crossnet ser sina medarbetare som sin främsta konkurrensfördel.

Vi är övertygade om att detta giftermål, mellan två värderingstyrda bolag, blir till vinning för alla parter. Vi kommer att arbeta i den anda som präglat båda företagen. Det har varit, och kommer att vara, ett vinnande koncept.

Dina upprättade kontakter med Topscore kvarstår som tidigare och allt löper på som tidigare. Mer information kommer om vilka nya möjligheter du som kund kan ta del av.

Med vänlig hälsning

Marko Vahlberg Thomas Eker Staffan Grön Lennard Björk