Sekretesspolicy

Sekretesspolicy 2018-05-24T14:12:58+02:00

SEKRETESSPOLICY

Topscore AB är skyldiga att skydda och respektera din integritet i enlighet med EU-Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679, daterad den 27 april 2016, som träder i kraft den 25 maj 2018. Denna sekretesspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder det, villkor under vilka vi kan avslöja det för andra och hur vi håller det säkert. Denna sekretesspolicy gäller användningen av våra tjänster samt våra försäljnings-, marknadsförings- och supportaktiviteter.

Dessa personuppgifter samlar vi in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Topscore samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, e-postadress samt telefonnummer.

Information om dina tjänster
Vi sparar data om vilka av våra tjänster du beställer och använder.

Supportärenden

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

 • Du uppger själv när du blir kund hos oss.
 • Du uppger när du kontaktar oss i form av e-post, telefonsamtal eller sociala medier.
 • Vi hämtar från andra källor – t ex Kreditupplysningsföretag.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Topscore rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Topscores intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de varor och tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av varor och tjänster.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och övrig information om våra tjänster och produkter.

Utveckling av tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster och produkter samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster och produkter du använder.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus, DDOS
 • Lagbrott
 • Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer.

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi säljer inte vidare uppgifter till 3:e part.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har rutiner för bland annat:

 • Informationssäkerhet
 • Incidenthantering
 • Riskanalys
 • Mjukvaruppdateringar
 • Säkerhet i kontor och serverhall

Topscores personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Dina och dina användares personuppgifter när Topscore agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Topscore agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vårt allmänna avtal. Som exempel kan nämnas: de e-postkonton du har hos oss eller den data du har i våra hostade servrar.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är:

 • Hemsidor och databaser
 • Domännamn och DNS-inställningar
 • E-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden
 • Data som härrör till hostade servrar hos oss
 • Personuppgifter i vårt CRM-system
 • Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina Personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig.

Vid önskemål om radering eller rättning av personuppgifter kontakta oss så kommer detta att göras snarast möjligt.

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Bland det som inte kan tas bort är bland annat:

Data som krävs enligt bokföringslagen.